ขนส่งลั่นป้ายแดงปลอมวิ่งจับปรับหนักแน่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยว่า ปัจจุบันมีประชาชนจำนวนมาก ยังคงนำรถใหม่ป้ายแดง ที่ยังไม่ได้จดทะเบียน และเสียภาษี ออกมาวิ่งบนท้องถนน ส่งผลให้รัฐเสียรายได้จากค่าภาษีรถประจำปี และกรณีที่
รถสูญหายแล้ว นำไปก่อเหตุอาชญากรรม ซึ่งยากต่อการติดตาม นอกจากนี้ ยังตรวจสอบพบปัญหาเรื่องป้ายแดงปลอม มีความผิดถึงขั้นจำคุก ซึ่งป้ายแดงที่ถูกต้อง จะสังเกตได้จากตัวนูนอักษร ขส ที่มุมด้านล่างขวาเท่านั้น สำหรับผู้ที่ได้รับ
การผ่อนผันใช้ป้ายแดง จะต้องนำเอกสารมาจดทะเบียนไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ซื้อรถ หากพบผู้ฝ่าฝืน จะต้องระวาง โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

นายชัยรัตน์ ยังฝากเตือนไปยังผู้ซื้อรถใหม่ทุกคันว่า อย่าใช้ป้ายแดงปลอม โดยเด็ดขาด ส่วนกรณีป้ายชำรุดสูญหาย ขอให้ติดต่อรับป้ายใหม่ให้ถูกต้อง ณ สำนักงานขนส่ง ที่รถจดทะเบียนไว้ ห้ามสั่งทำจากร้านรับทำแผ่นป้ายทั่วไปมาติดรถ หากตรวจพบ จะมีโทษขั้น จำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน - 5 ปี ปรับตั้งแต่ 1,000 - 10,000 บาท นอกจากนี้ ห้ามนำวัสดุอื่นใดมาติดบนป้ายทะเบียนทำให้มองไม่ชัดเจน หรือ ตกแต่งลวดลาย จะมีความผิด ปรับไม่เกิน 2,000 บาท