กลุ่มหนุนเสือเต้นชุมนุมกดดันหน้าศาลากลาง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มผู้สนับสนุนการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น จังหวัดแพร่ ชุมนุมกัน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อกล่าวแสดงความคิดเห็นสนับสนุนให้รัฐบาลดำเนินการ โดยมีเยาวชนจากหลายสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดแพร่ และประะชาชน รวม 500 คน ที่มาแสดงความ คิดเห็นในครั้งนี้ นายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวถึง ทางออกของเรื่องนี้ว่า อาจจะไม่ใช่การก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ แต่อาจจะเป็นการลดขนาดลงมา ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย

สำหรับ บรรยากาศการชุมนุม ที่บริเวณหน้าศาลากลาง วันนี้ มีการผลัดเปลี่ยนกัน แสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่ ผู้ชุมนุม จะสลายไปในที่สุด