บุรีรัมย์จับตาแนวชายแดนหวั่นกัมพูชาป่วน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเสริม ไชยณรงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัด เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวในสถานการณ์ความแตกแยก และเหตุการณ์ไม่สงบเรียบร้อยของทุกกลุ่ม ขอความร่วมมือไปยังทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ที่ติดแนวพื้นที่ชายแดน ให้เฝ้าระวังดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกัน ในเฉพาะวันที่ประเทศกัมพูชาจะมีการจัดกิจกรรม วันแห่งความโกรธแค้น แม้จะมีการยกเลิกวันจัดงานดังกล่าวแล้วก็ตาม พร้อมขอให้ประชาชนทุกฝ่าย กลุ่ม และองค์กรต่างๆ อย่าได้มีการกระทำใดๆ
ที่เป็นการยั่วยุ ซึ่งจะก่อให้เกิดความไม่เข้าใจต่อกันได้ ขณะเดียวกันเชื่อว่า น่าจะไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ เกิดขึ้น ซึ่งทางจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ออกไปให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ตามแนวชาย
แดนอย่างต่อเนื่อง