พท.ชี้เลือกตั้งครั้งหน้าได้สส.250 คน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไชยา พรหมมา ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย เปิดเผย หลังการสัมมนา ส.ส.อีสาน ว่าที่สัมมนาในวันนี้มี นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย มาเป็นวิทยากร โดย นายมิ่งขวัญ ได้พูดถึงยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ในการหาเสียงในภาพรวมทั่วประเทศ และเน้นเฉพาะภาคอีสาน ซึ่ง นายมิ่งขวัญ วิเคราะห์ว่า สถานการณ์ในตอนนี้ของพรรคเพื่อไทย ที่ยังไม่มีแคมเปญในการหาเสียงที่ชัดเจน พรรคเพื่อไทย จะได้ ส.ส.ไม่น้อยกว่า 250 คน เนื่องจากจะมียุทธศาสตร์เจาะเข้าไปแต่ละภาค เพื่อให้ได้ ส.ส.มากขึ้น เช่น ภาคอีสาน ที่เดิมมี ส.ส.มากเป็นอันดับ 1 ทั้งนี้ต้องทำให้ได้มากกว่าเดิม โดยเน้นเรื่องเศรษฐกิจให้ดีขึ้น รวมทั้ง เน้นการสร้างงาน สร้างรายได้ และเน้นเรื่องการแก้ปัญหาแหล่งน้ำ ซึ่งในเรื่องนี้ ส.ส.ของพรรค ได้สนับสนุนแนวทางที่ นายสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกฯ ได้คิดโครงการผันน้ำจากแม่น้ำโขงไว้ นอกจากนี้ยังมองว่า ส่วนหนึ่งที่จะทำให้ได้ ส.ส.มากขึ้น ส่วนหนึ่งในการแก้ไขของรัฐบาลที่ไม่ได้ผลในเรื่องเศษรฐกิจ

อย่างไรก็ตาม เรื่องการแบ่งกลุ่ม ส.ส.อีสาน เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมบริหารนั้น นายพายัพ ชินวัตร ส.ส.ภาคอีสาน พรรคเพื่อไทย ก็ได้รับฟังจึงถือเป็นเรื่องที่ดี ที่แสดงให้เห็นการเปิดรับทัศนะของ ส.ส.มากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น น่าจะได้รับการแก้ไข หรือเข้ามาร่วมกันในเรื่องการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้