รองโฆษกปชป.ขอส.ส.เข้าประชุมสัมมนา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงผล การประชุม ส.ส.ของพรรคว่า ที่ประชุมได้ขอความร่วมมือ ส.ส.ให้เข้าร่วมกิจกรรม การจัดสัมมนาใหญ่ ก่อนการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยถือว่ามีความสำคัญ เพราะต้องระดมความเห็นของทุกภาคส่วน เพื่อนำไปผลักดัน
เป็นแผนปรองดองแห่งชาติ ให้บรรลุผล เนื่องจากจะมีการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจะมีการปฏิบัติเสมือนจริง โดยให้ประชาชน 300 คน เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปรองดอง พร้อมกับให้ ส.ส.รับฟัง และจะมีการนำไปประมวล เพื่อนำไปปฏิบัติ ในแผน
ปรองดอง ทั้งนี้จะนำไปขยายผลเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่อื่นด้วย