กองทุนแม่ของแผ่นดิน

กองทุนแม่ของแผ่นดิน
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกองทุนที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทยที่ต้องเผชิญ กับภัยยาเสพติด โดยในปี 2547 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ผ่านทางเลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

สำนักงาน ป.ป.ส. ได้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พร้อมกับเงินสมทบอีกจำนวนหนึ่ง จัดตั้งเป็น "กองทุนแม่ของแผ่นดิน" เพื่อมอบเงินกองทุนนี้ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อ มุ่งขจัดเงื่อนไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังความดี และความสามัคคีของชาวบ้าน

ชุมชนฟ้าครามนคร ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นอีกหนึ่งในชุมชนที่ได้รับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน เมื่อปี 2548 ซึ่งมีวิธีบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้อย่างไร ติดตามรายละเอียดได้ในรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ วันพุธ เวลา 15.15-16.00 น. ทางโมเดิร์นไนน์