อดีตปลัดกห.แนะรัฐคิดนอกกรอบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหาพล.อ.ไวพจน์ ศรีนวล อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวระหว่างการเสวนา การก้าวข้ามวิกฤติและการปฏิรูปประเทศไทย ในมุมมอง ทางด้านความมั่นคง มองว่า รัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา ยังมีความล้มเหลวในการทำงาน ไม่เฉพาะเจาะจงว่า เป็นรัฐบาลใด ดังนั้น การจะก้าวข้ามวิกฤติชาติไปสู่การปฏิรูปประเทศนั้น ทุกฝ่ายจะต้องหลุดออกจากแนวคิดและสร้างกรอบแนวคิดใหม่ในการก้าวเดิน เพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคม สร้างความเข้มแข็งให้คนส่วนใหญ่ เดินหน้าแก้ไขปัญหาไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ยังเห็นว่า ความมั่นคงของสังคมเป็นเรื่องที่ต้องมาก่อน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการเมือง จะต้องทำให้สังคมเข้มแข็ง ไม่ใช่แก้ไขแค่กติกาเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น

พล.อ.ไวพจน์ ยังกล่าวด้วยว่า ในด้านของกองทัพก็เช่นกัน ไม่ควรยึดอยู่แค่หลักการอันเดียว เพราะการพึ่งพาสถาบันเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ แต่จะต้องพึ่งพาตนเองด้วย