กาฬสินธุ์จัดสาธิตการดับไฟป้องอัคคีภัย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันป้องกันปัญหาไฟป่า และไฟไหม้ในอาคารสูง หลังพบว่า สภาพอากาศแห้งแล้ง ซึ่งตั้งแต่ต้นปี เกิดเพลิงไหม้แล้วถึง 15 ครั้ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทำการสาธิตวิธีการดับไฟในพื้นที่ราบและอาคารสูง ให้กับอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการทบทวนหลักสูตร
การป้องกันเพลิงไหม้ ที่มักจะเกิดขึ้นกับความประมาท และอุบัติภัย ที่ขาดความระมัดระวัง

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การสาธิตครั้งนี้ เป็นการทบทวนวิธีการดับไฟ เพื่อป้องกันปัญหาเพลิงไหม้ทั้งในป่าและอาคาร ซึ่งในขณะนี้ในกลุ่มผู้ผ่านการอบรมมีมากกว่า 2 หมื่นคน ที่เป็นอาสาสมัครของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโดยเฉพาะในช่วงนี้มีสภาพอากาศแห้งแล้ง ประชาชนเองก็ควรที่จะหมั่นตรวจสอบ สายไฟฟ้าภายในบ้าน และการเก็บกวาดเศษวัสดุ หรือ ใบไม้แห้ง เพื่อป้องกันปัญหาอัคคีภัย

สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนและไฟไหม้ป่า ทั้งเกิดจากสภาพอากาศและความประมาทของประชาชนแล้ว 15 ครั้ง คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 5 ล้านบาท และมีผู้เสียชีวิต 1 คน