รมว.พลังงานมอบหลอดไฟเบอร์5ให้พัทลุง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เดินทางมอบหลอดไฟผอม เบอร์ 5 แก่ นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของศาลากลางจังหวัดพัทลุง มีประมาณ 110,000 หน่วยต่อปี คิดเป็นเงินประมาณ 3,800,000 บาท ส่วนมาตรการประหยัดพลังงาน ทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือให้ราชการทุกส่วน ช่วยกันประหยัด พร้อมทั้ง รณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการประหยัดพลังงานควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนที่เพิ่มมากขึ้น

นายแพทย์วรรณรัตน์ กล่าวว่า สถานการณ์ด้านพลังงานของโลกและประเทศไทย กำลังอยู่ในภาวะที่น่าห่วง ดังนั้น กระทรวงพลังงาน จึงได้ดำเนินการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ร่วมมือกันลดการใช้พลังงานอย่างเร่งด่วน พร้อมกับ การส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ในปี 2553 ทางกระทรวงฯ ได้เน้นการส่งเสริมให้มีการใช้หลอดผอมเบอร์ 5 ในอาคารภาครัฐทั่วประเทศจำนวนกว่า 800 อาคาร และศาสนสถานกว่า 700 แห่ง ภายใต้โครงการวัด มัสยิด ประหยัดไฟฟ้า ร่วมใจสมานฉันท์