คนกทม.ให้คะแนนผู้ว่าฯผ่านเฉียดฉิว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ กรุงเทพโพล สำรวจความคิดเห็น เรื่อง "ประเมินผลงาน 1 ปี 6 เดือน ผู้ว่าฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์" ขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ทั้งสิ้น 1,307 คน เมื่อ 8-12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พบว่าคนกรุงเทพฯ ให้คะแนนความพึงพอใจผลงานของ กทม. ในยุค ผู้ว่าฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัฒน์ 5.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยพึงพอใจผลงานด้านสุขภาพ
และการป้องกันโรคระบาดมากที่สุด (5.78 คะแนน) ส่วนผลงานด้านการจราจรและระบบขนส่งมวลชนกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (4.96 คะแนน) และเมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจ เมื่อตอนที่ ผู้ว่าฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ทำงานครบ 1 ปี พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ส่วนความคิดเห็นต่อประเด็นการดำเนินงานของ ผู้ว่าฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ที่มุ่งหวังให้คนกรุงเทพฯ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พบว่า คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 67.3 เห็นว่า ตนเองยังคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมือนเดิม มีเพียงร้อยละ 20.2
ที่เห็นว่าดีขึ้น ขณะที่ร้อยละ 12.5 เห็นว่าแย่ลง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!