กห.จัดเสวนาก้าวข้ามวิกฤติชาติ-การปฏิรูปฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.อ.อภิชาติ เพ็ญกิตติ ปลัดกระทรวงกลาโหม จัดเวทีเสวนาเรื่อง การก้าวข้ามวิกฤติชาติและการปฏิรูปประเทศไทย โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมเสวนา อาทิ นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระและค้นหาความจริง
เพื่อการปรองดองแห่งชาติ นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายประพันธ์ คูณมี รักษาการผู้อำนวยการ พรรคการเมืองใหม่ รศ. ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ พล.อ.ไวพจน์ ศรีนวล อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ร่วมเสวนา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นของทุกฝ่าย ให้ร่วมคิดถึงการก้าวข้ามความรู้สึกขัดแย้งทั้งหลายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่อดีตจน
ถึงปัจจุบัน และหันหน้ามาร่วมกันสร้างพลังสามัคคี ให้เกิดขึ้นในทุกหมู่เหล่าของคนไทย เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการนำพาประเทศผ่านพ้นวิกฤติ กอบกู้เกียรติยศศักดิ์ศรีของประเทศไทยกลับคืนมา