เลขาฯคกก.แก้รธน.หนุนทำงานร่วมกับปชช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายทวี สุรฤทธิกุล เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ แถลงผล การประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าว
ครั้งที่ 3 ว่าคณะกรรมการเห็นชอบแผนดำเนินงาน มีส่วนร่วมกับประชาชน โดยให้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา 4 คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนสื่อสารสังคม และทำงานวิชาการ เพื่อแสดงความคิดเห็นใน
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ประเด็น

โดยหลังจากนั้นจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นทางโทรศัพท์ ทางเว็บไซต์ ทางไปรษณียบัตร คาดว่าจะสามารถรับฟังความเห็นจากประชาชน ได้ประมาณปลายเดือน ส.ค.นี้ และ สิ้นเดือน ก.ย. จะมีความชัดเจน และการรับฟังความคิดเห็น ส่วนกรอบงบประมาณทั้งหมดที่ใช้กว่า 20 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณ
ส่วนใหญ่สำรวจความคิดเห็นกว่า 15 ล้านบาท ทั้งนี้จะประชุมพิจารณาชี้แจงครั้งต่อไป ในวันที่ 30 ก.ค.นี้ และจะมีการหารือในมาตรา 265 และมาตรา 266 ทั้งนี้การทำงานของคณะกรรมการชุดนี้จะประสานงานร่วมกับคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศที่มี น.พ.ประเวศ วะสี เป็นประธานด้วย ด้าน นายวุฒิสาร ตันไชย เลขานุการ กล่าวว่า มีพิจารณากรอบเวลาการทำงาน เนื้อหาและกรอบของงบประมาณ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!