นายกฯ รับอาจยุบสภา ถ้าช่วยชาติได้

นายกฯ รับอาจยุบสภา ถ้าช่วยชาติได้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ยอมรับว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีการยุบสภาก่อนครบวาระของรัฐบาล โดยเห็นว่า หากการยุบสภาทำให้ประเทศเดินหน้าได้เร็วขึ้น ก็ต้องทำ แต่ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ที่ไม่สร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ทำยาก เพราะยังมีคนบางกลุ่ม ยังมีทัศนคติในการใช้ความรุนแรงอยู่ ส่วนที่ประเทศกัมพูชาจะมีจัดงานวันแห่งความโกรธแค้นฯ และมีรายงานว่า จะมีการขนอาวุธหนักมาประชิดแนวชายแดนนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์อยู่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการยืนยันว่า สถานการณ์ในขณะนี้ยังไม่มีอะไรน่าวิตก แต่ต้องไม่ประมาท และให้ระมัดระวัง อย่าให้เกิดปัญหาใหม่ ทั้งนี้ ได้ย้ำในเชิงนโยบายว่าการแสดงออกถึงอธิปไตย ต้องทำต่อเนื่อง แต่ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการปะทะ พร้อมมองว่า การจัดงานของกัมพูชาครั้งนี้ มีเจตนาจะจัดใกล้ช่วงที่คณะกรรมการมรดกโลก จะมีการพิจารณาเรื่องประสาทพระวิหาร แต่ไม่คิดว่า การเคลื่อนไหวในลักษณะดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อกัมพูชา เพราะทำให้เห็นว่าสถานการณ์ในพื้นที่ยังมีข้อต่อแย้งกันอยู่

ส่วนความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไทยจะยังไม่มีการส่งทูตกลับ เนื่องจากกัมพูชายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่าที แต่ความสัมพันธ์ในระดับผู้นำนั้น ยังไม่มีปัญหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลัง เดินทางเข้าพบปะ กองบรรณาธิการข่าวเครือเนชั่น ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 ช.ม. โดยให้สื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์และบันทึกภาพว่า ทางบรรณาธิการ และหัวหน้าข่าวเครือเนชั่น ได้มีข้อเสนอแนะในเรื่องการจัดตั้งองค์กรส่งเสริมการทำงานของสื่อ เพื่อเชื่อมโยงกับองค์กรวิชาชีพการจัดทำจรรยาบรรณสื่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเสรีภาพการแสดงออก โดยไม่เป็นการละเมิดกฎหมายรวมถึงมีความต้องการให้มีการปรับปรุงกฎหมายบางฉบับ โดย นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า การพบปะสื่อ ไม่ได้เป็นการแทรกแซง เพียงแต่ต้องการสอบถามความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลมารวบรวมในการปฏิรูปสื่อต่อไปและยืนยันว่า จะเดินทางไปพบสื่อให้ครบทุกสื่อ โดยวันศุกร์นี้จะเดินทางไปพบกับหนังสือพิมพ์มติชน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังยืนยันว่า จะไม่ปิดกั้นการนำเสนอข่าวของสื่อ ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับ ทางรัฐบาล แต่ไม่อยากให้สื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อนำไปสู่ความรุนแรง อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวคาดหวังกับการทำงานของทุกสื่อ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งในส่วนของสื่อภาครัฐนั้น ได้มอบหมายนโยบายให้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไปเร่งเปลี่ยนแปลงการนำเสนอข่าว หรือ รูปแบบรายการช่อง 11 ให้มีความครบถ้วนมากขึ้น