ศึกชิงเก้าอี้นายกเทศบาลนาบอน เข้มข้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากที่ สมาชิกสภาเทศบาลนาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ได้หมดวาระลง เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.นี้ จากนั้น สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง จ.นครศรีธรรมราช ก็ได้กำหนดวันเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนาบอน ขึ้นมาใหม่ แทนชุดเก่าใน วันที่ 7 ส.ค.นี้ โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 2 ก.ค.นี้นั้น ปรากฏว่า หลังจากที่ปิดรับสมัครแล้ว มีทีมที่ลงสมัครรับการเลือกตั้งครั้งนี้ 2 มีแค่ 2 ทีม คือ ทีมรักนาบอน นำทีมโดย นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์ หรือ โกเหนี่ยว อดีตนายกเทศมนตรี เทศบาลนาบอน คนล่าสุด เป็นหัวหน้าทีม ส่วนอีกทีม ที่ลงสมัคร คือ ทีมรวมใจพัฒนา ซึ่งมี นายอภิชัย หรือโกวีป พันธุ์พิพัฒน์
เป็นหัวหน้าทีม

สำหรับผู้มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ จำนวน 1,886คน โดย นายอภิชัย หัวหน้าทีมรวมใจพัฒนา ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจโรงงานยางพารา ที่ติดอันดับของภาคใต้ กล่าวว่า การที่ตัดสินใจจัดทีมลงสมัครครั้งนี้ เพื่อที่จะได้มีโอกาสรับใช้ชาวนาบอน บ้านเกิด ซึ่งจัดลูกทีม ที่มีความสามารถ ความรอบรู้ มาร่วมพัฒนานาบอน ซึ่งหากว่า ได้รับความไว้วางใจรับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศบาลจะเน้นหลักสร้างความเป็นอยู่ของชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น มากกว่าที่จะเน้นทางด้านวัตถุ ขณะที่ นายยุทธศักดิ์ อดีตนายกเทศบาล สมัยที่ผ่านมา และสมัยแรก กล่าวว่า การลงสมัครครั้งนี้ จะมีลูกทีมเก่าที่ร่วมงานกันมา 8 คน และที่มาร่วมใหม่ อีก 4 คน และหากว่า ยังได้รับความไว้วางใจจากชาวนาบอน เลือกตั้งเข้ามาอีก ก็จะสานต่อโครงการเก่า ที่ค้างอยู่และจัดสรรโครงการดี ๆ ใหม่ ๆ ขึ้นมาอีก