ศาลอุดรธานีจัดงานวันไกล่เกลี่ยฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ขณะนี้ที่ศาลจังหวัดอุดรธานี นายปกรณ์ มหรรณพ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เป็นประธานเปิดโครงการไกล่เกลี่ยสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ โดยมีนอกส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายพิเศษการประกวดวาดภาพ เรียงความ และคำขวัญ การจัดนิทรรศการ และเปิดโอกาสที่ผู้มีคดีความ ได้มาไกล่เกลี่ย เพื่อความสามัคคี การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณคดี และค่าใช้จ่ายการดำเนินคดีในศาล สนับสนุนทางเลือกในการยุติข้อพิพาท ด้วยความรวดเร็ว ประหยัด เป็นธรรม และได้รับความพึงพอใจ ทั้ง 2 ฝ่าย ส่งเสริมความยุติธรรม เพื่อวิธีการสมานฉันท์ และสันติวิธี โดยได้ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง