ตากประชุมสอท.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด5ภาค

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยยุทธ เสณีตันติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กล่าวว่า การพัฒนาประเทศ ภาคเอกชนมีส่วนสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศ เดินไปข้างหน้า กรอบยุทธศาสตร์จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 5 ภาค จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะต้องสร้างความชัดเจนให้กับสมาชิก ที่มีอยู่ในภาคอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม และผลสรุปจากการประชุม จะนำเสนอไปยัง นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เพื่อให้การสนับสนุน หากเศรษฐกิจภาคเอกชน เดินไปได้ ย่อมเป็นผลดีกับรัฐบาล และทำให้มูลค่าการส่งออก เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจประเทศโตขึ้น

ด้าน นายสุชาติ วิสุวรรณ รองประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กล่าวว่า เหตุที่เลือกประชุม ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เพราะมีความพร้อม และก่อนหน้านี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ มีการประชุมสภาอุตสาหกรรมกลุ่มภาคเหนือ ที่ สนามกอล์ฟไพร์เฟิร์น จ.ลำพูน และเมื่อ 2-3 วัน ที่ผ่านมา กลุ่มจังหวัดเหนือบน เหนือล่าง ได้ประชุมกำหนดแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่ โรงแรมทอปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อที่จะนำร่องในการเสนอแผนงานและโครงการ ฯ ในการประชุม 5 กลุ่มภูมิภาค ที่ อ.แม่สอด ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม นี้ มั่นใจว่า จะเป็นแนวทางการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ที่จะเป็นรูปแบบนำร่องให้กลุ่มจังหวัดทุกภูมิภาค