ครม.ตั้ง จิตภัสร์ นั่งเลขาฯรมว.ไอซีที

ครม.ตั้ง จิตภัสร์ นั่งเลขาฯรมว.ไอซีที
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ครม. อนุมัติแต่งตั้ง น.ส.จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี นั่ง เลขานุการ รมว.ไอซีที พร้อมเห็นชอบแต่งตั้ง รมว.วิทย์ฯ รักษาราชการแทน รมว.ทรัพย์

น.พ.มารุต มัสยวาณิช รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.ได้อนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เสนอแต่งตั้ง น.ส.จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี ให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที และอนุมัติมอบหมายให้ นายวีระชัย วีระเมธีกุล รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้รักษาราชการแทน รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง เสนอแต่งตั้ง นายกุลิศ สมบัติสิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติจัดสรร เงินรางวัล ประจำปี 2552 ให้กับข้าราชการจังหวัด สถาบันการศึกษา ในวงเงิน 1,073 ล้านบาท หลังจากคณะรัฐมนตรี ได้รับทราบการประเมินผลปฎิบัติราชการและวงเงินดังกล่าว ไม่ได้มีการอนุมัติ มาตั้งแต่ปี 2548 โดยให้จัดสรรวงเงินให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อย ให้เป็นไปตามผลงานและเป็นไปตามระเบียบ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบประมาณกลางในวงเงิน 10 ล้านบาท ให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการสนับสนุนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 34 ที่บราซิล ซึ่งที่ประชุม อาจมีวาระการขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหาร โดยได้มีการสั่งการให้ชะลอแผนการจัดการพื้นที่ออกไปก่อน เพื่อป้องกันความขัดแย้งของทั้ง 2 ประเทศ