ครม.ตั้ง'จิตภัสร์'นั่งเลขาฯรมว.ไอซีที

ครม.ตั้ง'จิตภัสร์'นั่งเลขาฯรมว.ไอซีที
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.มารุต มัสยวาณิช รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.ได้อนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เสนอแต่งตั้ง น.ส.จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี ให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงไอซีที และอนุมัติมอบหมายให้ นายวีระชัย วีระเมธีกุล รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้รักษาราชการแทน รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ นอกจากนี้ที่ประชุมยัง
อนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง เสนอแต่งตั้ง นายกุลิศ สมบัติสิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวง
การคลังรองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติจัดสรร เงินรางวัล ประจำปี 2552 ให้กับข้าราชการจังหวัด สถาบันการศึกษา ในวงเงิน 1,073 ล้านบาท หลังจากคณะรัฐมนตรี ได้รับทราบการประเมินผลปฎิบัติราชการและวงเงินดังกล่าว ไม่ได้มีการอนุมัติ มาตั้งแต่ปี 2548 โดยให้จัดสรรวงเงินให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อย ให้เป็นไปตามผลงานและเป็นไปตามระเบียบ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบประมาณกลางในวงเงิน 10 ล้านบาท ให้กับกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการสนับสนุนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 34
ที่บราซิล ซึ่งที่ประชุม อาจมีวาระการขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหาร โดยได้มีการสั่งการให้ชะลอแผนการจัด
การพื้นที่ออกไปก่อน เพื่อป้องกันความขัดแย้งของทั้ง 2 ประเทศ


นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติ มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองเพิ่มเติม โดยอนุมัติ วงเงินเพิ่มเติม ให้กับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ในพื้นที่ไฟไหม้ ซึ่งเกิดจากการชุมนุมอีก จำนวน 2,000 ล้านบาท เป็น 5,000 ล้านบาท จากงบประมาณเดิมที่ให้กับผู้ประกอบการ โลจิสติกส์ นอกจากนี้ ยังอนุมัติวงเงินให้เปล่าจำนวน 600 ล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการ ในพื้นที่ไฟไหม้ตารางเมตรละ 10,000 บาท วงเงินรายละตั้งแต่ 50,000 - 500,000 บาท และผู้ประกอบการที่สินค้าเสียหาย วงเงิน 25,000 - 250,000 บาท และภายในวันที่ 20 ก.ค.นี้ จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหาย ครบทุกราย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!