สทศ.เลื่อนประกาศผลGAT/ PAT 5 สค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหานางอุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. กล่าวว่า สทศ. มีความพร้อมที่จะประกาศผลสอบแบบวัดความถนัดทั่วไป หรือ GAT และแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT ครั้งที่ 2/2553 ที่สอบระหว่างวันที่ 3-4,10-11 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยจะประกาศผลสอบเร็วขึ้นจากเดิม กำหนดประกาศผลวันที่ 14 ส.ค. จะเลื่อนเป็นวันที่ 5 ส.ค.
นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวต่อว่า สำหรับนักเรียนที่ทราบผลคะแนนสอบ GAT / PAT ของตนเองแล้ว หากต้องการตรวจสอบกระดาษคำตอบของตนเอง สามารถยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบได้ตั้งแต่ วันที่ 6 - 8 ส.ค. ตั้งแต่เวลา 8.30 น.- 16.30 น. ค่าธรรมเนียมในการขอดูกระดาษคำตอบวิชาละ 20 บาทต่อคน ต่อวิชา กำหนดให้บริการดูกระดาษคำตอบในวันที่ 21 ส.ค. นี้ เวลา 9.00 น.- 16.00 น.

นางอุทุมพร กล่าวด้วยว่า สำหรับนักเรียนที่ต้องการตรวจสอบกระดาษคำตอบ สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ สทศ. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบด้วย ใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ ซึ่งดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมค่าธรรมเนียมวิชาละ 20 บาทต่อคน ต่อวิชา