มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเหยื่อไฟใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ตั้งอยู่ ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ. ยะลา นายขวัญแก้ว วัชโรทัย นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมได้มอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2553 ให้แก่นักเรียนกำพร้า ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมมอบเงินพระราชทานเพื่อการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ แก่โรงเรียนและมอบเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน จำนวน 426 คน และมอบอุปกรณ์กีฬา แก่โรงเรียน และเยี่ยมชมการเรียนการสอนกิจการของโรงเรียน โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ผวจ.ยะลา พล.ต.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 และหัวหน้าส่วนราชการคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมการเรียนการสอน ระบบทางไกล
ผ่านดาวเทียมที่ โรงเรียนพัฒนาวิทยา อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู นักเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป