เตรียมจัดประชุมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เตรียมจัดประชุมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดประชุม International Conference on Mega-Trend in Human Capital and Labour Productivity towards the Global Integration ครั้งแรกในรอบ 20 ปี ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมขององค์การสหประชาชาติ เขตดุสิต มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวันที่ 15 กค.

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของสถาบันนานาชาติเพื่อการจัดการ(IMD) พบว่าตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมาประเทศไทย ยังคงขาดศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจบนเวทีโลก(Competitiveness) ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาของไทยยังคงขาดเสถียรภาพขณะที่ศักยภาพทางการแข่งขันของไทยอยู่ในระดับที่ไม่ดีนัก เมื่อเทียบกับประเทศที่มีพลวัตรทางเศรษฐกิจเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ดังนั้นประเทศไทยจึงควรเร่งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ให้ทันต่อกระแสของการเปลี่ยนแปลง และสร้างโอกาสทางการแข่งขันให้สามารถเกาะกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพให้ได้

ด้วยเหตุนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด คลังสมองวปอ. เพื่อสังคมฯลฯ และองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ ILO , ADB , World Bank , FAO , ITU , UNESCO , UNDP , Fraunhofer ฯลฯ ร่วมกันจัดงาน