ม.นครพนมทุ่ม20ล.ผุดตึกสาธิตวิจัยพลังงานฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดอาคารสาธิตวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์และศูนย์พลังงานทดแทนโดยอาคารดังกล่าว มีระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการผลิตไบโอดีเซลและระบบบริหารน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการเปิดอาคารครั้งนี้ เพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้สนใจโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำความรู้ไปปรับใช้กับพื้นที่ปกครองของตนเอง และมหาวิทยาลัยนครพนม ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก ในการนำร่องของจังหวัดภาคอีสาน กลุ่ม 9 จังหวัด ใช้งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ 20 ล้านบาท และในอนาคตอันใกล้จะเปิดสอนสาขาเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อต่อยอดพลังงานทดแทนให้สามารถใช้ได้จริงในชุมชน