น้ำมันแพง-แล้งทำผักเชียงรายราคาพุ่ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ตลาดสดในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย การจำหน่ายราคาผักสดหลายชนิด มีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะราคาผักขึ้นฉ่าย มีการปรับจากเดิมที่ขายอยู่ ก.ก. ละ 220 บาท เป็น ก.ก. ละ 300 บาท เช่นเดียวกับมะเขือเทศ จากเดิม ก.ก. ละ 10 บาท ปรับขึ้นเป็น 30 บาทต่อ ก.ก. ส่วนผักอื่นๆ มีการปรับราคาสูงขึ้นตามเช่นเดียวกัน อยู่ที่ประมาณ 5-10 บาทต่อ ก.ก. โดยจากการสอบถามบรรดาพ่อค้า-แม่ค้า บอกว่า การจำหน่ายผักที่มีการปรับสูงขึ้นนั้น เป็นไปตามกลไก และค่าขนส่ง โดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมัน นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงภัยแล้งที่เกิดขึ้น ทำให้ผลผลิตมีน้อยด้วย