กาฬสินธุ์เร่งรณรงค์กำจัดยุงลาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงต้นฤดูฝนถึงแม้ช่วงนี้ มีฝนตกไม่มากนัก แต่กลับพบ การระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งโรงพยาบาลได้เร่งออกรณรงค์ ให้ความรู้กับประชาชน ทุกครัวเรือน โดยเน้นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย ให้ทุกครัวเรือนได้ร่วมกัน กำจัดแหล่งน้ำเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย ในทุกวันศุกร์เป็นประจำ นอกจากนี้ ยังได้เปิดศูนย์ให้คำปรึกษากับประชาชน โดยแนะนำ วิธีการใช้อุปกรณ์ ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ที่จะสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ สถิติ พบว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ พบผู้ป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2553 มีผู้ป่วยทั้งหมด 227 คน ส่วนอำเภอที่มีผู้ป่วย
มากที่สุด คือ อำเภอกุฉินารายณ์ 70 คน รองลงมาคือ อำเภอยางตลาด 61 คน และ อำเภอกมลาไสย 20 คน ซึ่งก็ยังไม่พบผู้เสียชีวิต