มาตรการ 8 ข้อ ต้นตอปัญหาราคาไข่

มาตรการ 8 ข้อ ต้นตอปัญหาราคาไข่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสันติ วิโรจน์บริสุทธิ์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ จ.ฉะเชิงเทรา กล่างถึง กรณีที่นายกรัฐมนตรี ได้พูดถึงหลักการในการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่แพงหลายมาตรการและจะเข้าไปดูถึงโครงสร้าง ไม่ให้เกิดธุรกิจผูกขาด ในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ ในวันนี้ว่า นายกฯ ได้มองเห็นปัญหาที่ถูกทางแล้ว หลังจากมาตรการต่างๆ ที่ผ่านมานั้น ยังไม่ได้ผล ผู้บริโภคยังซื้อไข่ไก่ราคาแพงตามเดิม

ขณะที่ราคาขายหน้าฟาร์ม ยังอยู่เท่าเดิมที่ราคา 2.80 บาท โดยปัญหาที่แท้จริงนั้น อยู่ที่มาตรการ 8 ข้อ ของ Egg Board ที่กำหนดออกมาให้บังคับใช้ แต่กลับไม่ได้นำมาใช้ได้ทุกข้อ คือ การควบคุมพันธุ์สัตว์ การกำหนดราคาลูกไก่ การกำหนดการขึ้นทะเบียนของเกษตรกร การจัดตั้งกองทุนไก่ไข่ การควบคุมฟาร์มใหญ่ และการตรวจสอบฟาร์มเพาะพันธุ์ว่ามีการควบคุมตัวแม่พันธุ์ไก่จริงหรือไม่ หากทาง Egg Board ไม่สามารถบังคับใช้มาตรการทั้ง 8 ข้อได้ ก็ควร
ที่จะยกเลิกไปทั้งหมด