สทศ.ให้ยื่นตรวจคะแนนแกตแพท6-8ส.ค.นี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาสตราจารย์อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. เปิดเผยว่า สทศ. จะประกาศผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป หรือ GAT และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 14 สิงหาคม และจะเปิดให้นักเรียนที่ไม่มั่นใจในผลคะแนนสอบ ยื่นคำร้องขอตรวจสอบกระดาษคำตอบได้ ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม นี้ เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยเสียค่าธรรมเนียมวิชาละ 20 บาท และจะให้บริการดูกระดาษคำตอบ ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยนักเรียนต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ สทศ. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ซึ่งต้องเตรียมเอกสาร ได้แก่ ใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ สทศ. และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน