กสม.รุดเยี่ยมแดงที่ถูกขังเรือนจำมุกดาหาร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานข่าวแจ้งว่า เจ้าหน้าที่อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง นำโดย น.ส.เกศริน เตียวสกุล ได้ลงพื้นที่สอบถามและดูสภาพความเป็นอยู่ของ กลุ่มคนเสื้อ
แดง ที่เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ภายหลังการชุมนุมและก่อเหตุเผาศาลากลางจังหวัด เมื่อ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และถูกเจ้าหน้าที่จับกุมคุมขัง เพื่อรอพิจารณาคดีของศาล ที่เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายทำนุ ประกิจสุวรรณ
ผู้บัญชาการเรือนจำ จังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ และนำคณะเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเข้าไปดูข้อเท็จจริง ภายในเรือนจำ โดยไม่ยอมให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าวด้วย

น.ส.เกศริน เตียวสกุล กล่าวว่า เดินทางมาดูข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของกลุ่มคนเสื้อแดงภายในเรือนจำ รวมถึงรับทราบอุปสรรค ปัญหา ทั้งนี้เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้รับนำเสนอ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้าน
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง พิจารณาก่อนนำเสนอรัฐบาล และ ศอฉ.เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

สำหรับ จ.มุกดาหาร มีกลุ่มคนเสื้อแดง ที่ถูกจับกุมคุมขังภายในเรือนจำ จังหวัดมุกดาหาร และอยู่ระหว่าง ดำเนินคดี จำนวน 23 ราย และอยู่ระหว่างออกหมายจับอีกจำนวน 33 คน