กมม.ติดใจการทำงานกรรมการปฏิรูป

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุริยะใส กตะศิลา เลขาธิการพรรคการเมืองใหม่ กล่าวว่า พรรคการเมืองใหม่ ไม่ได้ติดใจในตัวคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่รัฐบาลตั้งขึ้นตัดสินใจในเรื่องของอำนาจหน้าที่และขอบข่ายการทำงานที่ยังไม่ชัดเจน รวมทั้งเห็นว่ารัฐบาลไม่ควรปั่นกระแสสร้างฝันให้ประชาชนเข้าใจว่า คณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นสิ่งที่เยียวยาวิกฤติของบ้านเมืองได้ในระยะเวลา 3 - 5 ปีนี้ เพราะการแก้ปัญหาความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลานาน และที่ผ่านมา คณะกรรมการที่ตั้งโดยรัฐบาล มักไม่ประสบความสำเร็จ และเป็นการห่วงปัญหามากกว่าจะแก้ปัญหา ด้าน นายสำราญ รอดเพชร รองหัวหน้าพรรคการเมืองใหม่ กล่าวถึง กรณีการฝึกกองกำลังและอาวุธของกลุ่มคนเสื้อแดงว่า ฝ่ายความมั่นคงและรัฐบาลควรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ละเอียด ไม่ควรรีบออกมาปฏิเสธ เพราะพรรคการเมืองใหม่ เชื่อว่า ใน
ปลายปีจะมีการเคลื่อนไหวกระจายตามจังหวัดต่างๆ ซึ่งขณะนี้จากการข่าวพบว่า ยังมีการเคลื่อนไหวใน 56 จังหวัด ทั่วประเทศ ถึงไม่อยากให้รัฐบาลประมาท แต่ก็ไม่ควรเอาเงื่อนไขนี้ ไปใช้ในการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ให้นานเกินความ
จำเป็น