รมว.ทส.เผยหวั่นดงพญาเย็นถูกถอดมรดกโลก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างเขื่อนห้วยโสมง อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี กำลังอยู่ในความสนใจของคณะกรรมการมรดกโลก ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องอธิบายเรื่องดังกล่าว ต่อคณะกรรมการมรดกโลก ว่าจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรต่อไป เพราะหากไม่สามารถให้คำอธิบายได้ จะส่งผลให้พื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าว ถูกถอดถอนออกจากขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ส่วนการจะก่อสร้างหรือไม่นั้น ขณะนี้ยังให้คำตอบไม่ได้

ส่วนการที่กรมชลประทาน เริ่มเดินหน้าก่อสร้างโครงการดังกล่าวไปแล้วนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรมชลประทาน เพราะโครงการนี้ ผ่านกระบวนการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

อย่างไรก็ตาม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น