อบต.หนองอิรุณออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ที่สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณพบประชาชน โดยมีนางอารีรัตน์ สิงห์โตทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ ได้ให้การต้อนรับ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง มีรายได้น้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ จึงได้จัดโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชน รวมทั้งให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการในสังกัด ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะพูดคุย เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น และเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายในงานได้จัดให้มีการจำหน่ายเนื้อหมู เนื้อไก่ พืชพันธ์ไม้ และสินค้าบริโภค อุปโภค ในราคาถูกเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งจัดมอบไข่ไก่ ถุงยังชีพ พันธ์ปลา พร้อมทั้งจัดทันตแพทย์บริการถอนฟัน และช่างตัดผมมาบริการตัดผมฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ยังได้มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ ทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน 30 ทุนๆ ละ 1,000 บาท และมอบชุดนักเรียนแก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนด้วย