ธกส.ตรวจศูนย์เรียนรู้ชุมชนพอเพียงกาญจน์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ลงตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ชุมชนพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ซึ่งทางชุมชนได้มีการพัฒนาในรูปแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งได้มีการจัดตั้งธนาคารชุมชน และได้มีการเปิดให้ชาวบ้านกู้ยืมเงินในรูปแบบกฎเกณฑ์การทำความดี 22 ข้อ ซึ่งหากบุคคลใดอยู่ในหลักเกณฑ์จะสามารถกู้ยืมเงินได้จำนวน 20,000 บาท โดยไม่มีอัตราดอกเบี้ย และยังกู้ยืมได้สูงสุดถึง 50,000 บาท โดยใน
ส่วนที่เพิ่มขึ้นอีก 30,000 บาท นั้น ผู้กู้จะต้องเสียอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 เพิ่มเติม ด้าน นายยุทธภัณฑ์ เตชะแก้ว ที่ปรึกษาด้านการเงินธนาคารชุมชนบ้านหนองทราย กล่าวว่า ทางธนาคารชุมชน มีวงเงินทุนอยู่ที่ 7,000,000
บาท และการให้ประชาชนกู้ยืมเงินในกฎเกณฑ์ความดี 22 ข้อ จะมีการคัดเลือกเพียง เดือนละ 9 คน เท่านั้น ในทุกๆ เดือน