กาฬสินธุ์จัดอบรมชาวบ้านศก.พอเพียง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้น นายประทีป ฤทธิกุล ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำประชาชนตำบลหนองตอกแป้น กว่า 200 คน ฝึกอบรมตามโครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ในการดำเนินชีวิต ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรผสมผสานด้วยระบบอินทรีย์ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการนี้เป็นการผลักดันให้เกิดสังคมความเกื้อกูล ปฏิเสธการทำลายสิ่งแวดล้อมและสารเคมี เพื่อให้เกิดวิถีชีวิตแห่งการเพิ่งพาอาศัยดั้งเดิมกลับคืนมา โดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับเปลี่ยนทัศนคติการทำการเกษตรไปสู่แนวทางการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ตำบลหนองตอกแป้น เพื่อบันทึกให้ชาวบ้านได้เรียนรู้เรื่องราวชีวิตของตนเอง เข้าใจสังคม และใช้ชีวิตความเป็นอยู่พอกิน ตามวิถีพอเพียงของพ่อหลวง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!