สุรยุทธ์ชี้อยากคนดีมากขึ้นเพื่อชาติเจริญ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครูดนตรีอาสาพัฒนาเยาวชน โดยระบุว่า อยากเห็นคนดีมีมากขึ้นในสังคม เพราะหากสัดส่วนของคนดีและคนไม่ดี ไม่ใกล้เคียงกัน บ้านเมืองก็จะตกอยู่ในภาวะยุ่งยาก เนื่องจาก คนไม่ดีมีมากกว่า จึงอยากเห็นเยาวชนเป็นคนดี และทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เพราะหากคนดีมีมากขึ้น
ประเทศก็จะเจริญก้าวหน้า

นอกจากนี้ พล.อ.สุรยุทธ์ ยังกล่าวด้วยว่า ทางมูลนิธิรัฐบุรุษ จะเดินหน้าโครงการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่เยาวชน ที่เป็นกำลังสำคัญของชาติมีความซื่อสัตย์ เสียสละ ส่วนการสร้างคนดี ทางการเมือง และความสมานฉันท์
ของประเทศนั้น พล.อ.สุรยุทธ์ กล่าวว่า ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของมูลนิธิ