DSIจัดคณะทำงาน9ชุดสอบคดีล้มเจ้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นภัยของรัฐ โดยมุ่งร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือ คดีล้มเจ้า ว่าหลังจากที่ปฏิบัติการออกเป็น 9 ชุด ร่วมทำงาน 18 หน่วยงาน ตนเองได้ตั้งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหัวหน้าชุดทั้ง 9 เพื่อสะดวกในการประสานงานสั่งการ ซึ่งชุดปฏิบัติการทั้ง 9 ได้เริ่มสืบสวนสอบสวน โดยอาศัยแนวจากแผนผังรายชื่อของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. ทั้งนี้ เตรียมประสาน ศอฉ. เพื่อให้ข้อมูลในกรอบรายชื่อดังกล่าวในเร็ว ๆ นี้ โดยแต่ละชุดปฏิบัติงานจะมีการประชุมร่วมกัน เพื่อ
สอบถามความคืบหน้าทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมใหญ่คดีล้มเจ้า ที่จะมีการประชุมร่วมกันเดือนละครั้ง

ส่วนกรณีการเข้ารายงานธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยของ 83 รายชื่อ ตามคำสั่งของ ศอฉ. อธิบดี ดีเอสไอ กล่าวว่า มีการเข้าชี้แจงครั้งที่ 2 ภายในสัปดาห์หน้า และจะสามารถคัดกรองได้แล้วว่า เบื้องต้นบุคคล หรือ นิติบุคคลใด อยู่ในกลุ่ม
สีขาว สีดำ หรือ สีเทา แต่หากบุคคลใดอยู่ในกลุ่มสีดำ ซึ่งไม่สามารถชี้แจงธุรกรรมให้หายสงสัยได้ ก็จะไม่ดำเนินคดีทันที แต่จะดูจากพยานหลักฐานประกอบเพื่อเป็นการพิจารณาในขั้นต่อไป