วัชระย้ำรัฐคงพรก.ต้องทำความเข้าใจปชช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายวัชระ กรรณิการ์ โฆษกพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า รัฐบาลจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ ถึงการคงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และควรเร่งทำความเข้าใจถึงความจำเป็นและสร้างความเชื่อมั่นว่าการคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะไม่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชน และผู้ที่เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นและการถูกกล่าวหา ว่าใช้เป็นเครื่องมือประหัตประหารฝ่ายตรงข้าม หรือคู่แข่งทาง
การเมือง และทำให้ยากต่อการเดินหน้าแผนปรองดองแห่งชาติ ทั้งนี้ ทางพรรคชาติไทยพัฒนา เห็นด้วยกับการออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมผู้ครอบครองอาวุธปืน เพราะมองว่า เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน คืนอาวุธปืนที่
เป็นสมบัติของราชการ และจะช่วยลดเงื่อนไขการสร้างความรุนแรงของประชาชน แต่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงรายละเอียด

นอกจากนี้ โฆษกพรรคชาติไทยพัฒนา ยังปฏิเสธที่จะวิจารณ์การทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมองว่า เป็นเรื่องที่เร็วเกินไป แต่เห็นว่า ควรจะมีการกระชับกรอบเวลาในการดำเนินงาน
เนื่องจากเห็นว่า ระยะเวลา 2-3 ปีนั้น นานเกินไป