องอาจ ชี้ไม่ต้องจ้าง สร้างภาพลักษณ์ปท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ได้ประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือ จีดีพี ของไทยในปีนี้ว่า จะขยายตัวถึง 7% ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่า IMF มีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย และยังเป็นการช่วยสร้างความเชื่อมั่น ให้กับนักลงทุน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการขับเคลื่อนนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งนี้ หากไม่มีสถานการณ์แทรกซ้อน เชื่อว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย น่าจะสอดรับกับการประมาณการ โดยขณะนี้ นักลงทุนรายใหญ่ ยังคงเลือกไทยเป็นฐานการผลิต ส่วนการสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศนั้น นายองอาจ กล่าวว่า ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกช่องทาง แต่ปฏิเสธว่า ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจ้าง บริษัทล็อบบี้ยิสต์ จากต่างประเทศ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองของประเทศไทย ในขณะนี้
ทางกระทรวงการคลัง ได้มีการจ้างบริษัท เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย สู่สังคมโลกแล้ว