ผู้เลี้ยงไก่ไข่ไม่เดือดร้อนหลังราคาสูงขึ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร หรือ แม่โจ้โพล เผย ผลการสำรวจความคิดเห็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ทั่วประเทศ ทั้งหมด 307 ราย ระหว่าง วันที่ 1-6 ก.ค. 2553 พบว่า ร้อยละ 86 ราคาไข่ไก่มีราคาสูงขึ้น จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน ส่วนผลผลิตไข่ไก่ปีนี้ เพิ่มขึ้น 8.1 % เท่าเดิมคือ ร้อยละ 23.1 และลดลง ร้อยละ 68.8 ทำให้ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 64.2 ไม่ประสบปัญหา เนื่องจากไข่ไก่ มีราคาสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม สาเหตุในการปรับขึ้นราคาไข่ไก่ ในท้องตลาด พบว่า เกิดจากสภาพอากาศที่ร้อน อุณหภูมิสูง การลดจำนวนแม่พันธุ์ไก่ไข่ และปัจจัยต่างๆ ส่วนข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 43 เสนอว่า ภาครัฐควรเข้ามาแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ร้อยละ 25.7 เห็นว่าควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด และร้อยละ 11.1 เห็นว่าควรเพิ่มจำนวนการนำเข้าแม่พันธุ์ไก่ไข่เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตไข่ไก่ แต่ทั้งนี้ ร้อยละ 80.8 บอกว่า ไม่วิตกกังวลต่อการลดการบริโภคไข่ไก่ลง หากราคายังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเห็นว่าเป็นอาหารที่จำเป็นต่อการบริโภค และราคาก็ไม่แพง หากเทียบกับราคาโปรตีนชนิดอื่น