กมธ.ประชุมกรณีกองทัพบกซื้อเฮลิคอปเตอร์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร ประชุมเพื่อพิจารณากรณีกองทัพบกจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ ขนาดเบา รุ่น 40B ของประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนกว่า 1 พันล้านบาท ซึ่งได้มีเชิญ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าการ สตง. มาชี้แจงรายละเอียด โดยทาง สตง. ยินดีที่จะให้ข้อมูลเชิงลึก ที่มีข้อพิรุธส่อให้เห็นว่า การจัดซื้อดังกล่าว เป็นการจัดซื้อที่ไม่ถูกต้อง โดยเป็นการจัดซื้อที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในทีโออาร์คือ เป็นเฮลิคอปเตอร์ ที่ใช้การฝึกพาณิชย์ ไม่ใช่เครื่องบินที่ฝึกกับยุทธการทางทหาร นอกจากนี้กรณีบุคลากรเกี่ยวกับการบิน ที่ระบุในทีโออาร์ ที่ต้องใช้บิน 70 คน แต่กลับมีการลดจำนวนลงเหลือเพียง 49 คน ซึ่งไม่ตรงกับทีโออาร์ ซึ่งทางคณะกรรมาธิการ ตั้งข้อสังเกตว่า การซื้อเครื่องบินดังกล่าว ที่ไม่ตรงสเปก อาจเป็นการฮั้วประมูลกับบางบริษัท ส่วนทางด้านกองทัพนั้น ได้ปฏิเสธที่จะส่งตัวแทนมาชี้แจงกับทางคณะกรรมาธิการ โดยอ้างว่า เอกสารรายละเอียดอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครอง ที่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้มีการจัดซื้อ