กมธ.ทหารจี้ก.คลังแจงจ่ายงบให้ศอฉ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร ที่มี พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน ได้เชิญ ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2553 ในส่วนของ
งบกลาง เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ตามพระราชกำหนดบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้กับ ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. ในทุกหมวดหมู่ โดย น.ส.เยาวนุช วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง เป็นผู้เดินทางมาชี้แจงแทน แต่ทั้งนี้ น.ส.เยาวนุช ไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ เนื่องจาก ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขงบประมาณนั้นเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ศอฉ. ก่อนนำมาเปิดเผย ทางกรรมาธิการ จึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าว ถือว่าเป็นการไม่ให้ความร่วมมือกับกรรมาธิการในการตรวจสอบความโปร่งใส จึงอยากให้ทางกระทรวงการคลัง ส่งผู้ที่รู้ข้อมูลมาชี้แจงอีกครั้ง ในภายหลัง