อ.อุบลฯชี้แดงมีบทเรียนควรร่วมแก้ปัญหา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผช.ศ.ดร.จิตติกร โพธิ์งาม คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า การที่รัฐบาลยังไม่ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในจังหวัดอุบลราชธานี นั้น จะมีผลกระทบต่อการแห่เทียนพรรษาไม่มากนัก เพราะงานประเพณี เป็นประเพณีวัฒนธรรม ชาวต่างชาติอาจจะมองว่าอุบลราชธานี มีความรุนแรงนั้น ไม่ใช่ เกี่ยวกับการเมืองขณะนี้ไม่ใช่ เพราะเป็นงานวัฒนธรรม เพราะเคยจัดทุกปี

อย่างไรก็ตาม ผช.ศ.ดร.จิตติกร โพธิ์งาม คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยังกล่าวว่า กลุ่มคนเสื้อแดง มีบทเรียนแล้ว ทำรุนแรงไปก็ไม่เกิดประโยชน์ ทำให้บ้านเมืองเสียหาย ประเทศที่กำลังพัฒนา ควรที่จะหันหน้าเข้ามาหากัน มาพูดกัน แก้ไขปัญหาช่วยกันดีกว่า