ศธ.ชงของบซ่อมอาคารเรียนร.ร.มหดิล130ล.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยหลังประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแผนและงบประมาณซ่อมแซมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่ง วิศวกรที่ปรึกษาของโรงเรียน สถาปนิก และภาควิชาวิศวกรรมโยธา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ร่วมจัดทำรายละเอียดงบประมาณและรายการปรับปรุงซ่อมแซม เป็นวงเงิน 130,842,300 บาท ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการจะนำเสนอของบ
กลางกรณีฉุกเฉินในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์หน้า ทั้งนี้การปรับปรุงห้องเรียน และห้องสมุด ตั้งแต่ชั้น 4-7 นั้น จะให้ใช้งานเดือน ส.ค.นี้ ส่วนศูนย์วิทยบริการ ห้องฉายภาพเสมือนจริง และห้องดาราศาสตร์ จะเร่งปรับปรุงให้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2554