หลากสีกรุงเก่าต้านการออกจากมรดกโลก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางกัลยาณี จูปรางค์ ผู้ประสานงานกลุ่มคนเสื้อหลากสี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำกลุ่มคนเสื้อหลากสี จ.พระนครศรีอยุธยา ประมาณ 100 คน รวมตัวกันที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังเก่า ร่วมต่อต้านกลุ่มคนที่เสนอให้มีการถอดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกจากการเป็นเมืองมรดกโลก โดยระบุว่า เป็นการแสดงความคิดที่ไม่สร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังมีการปราศรัยเรียกร้องให้กรมศิลปากร ดำเนินการแก้ปัญหาในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้วยความระมัดระวัง และขอให้ย้ายเสาโรงจอดรถราง 32 ต้น ที่ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ออกจากพื้นที่หน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่าออกทันที เพราะบดบังอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรม พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันรักษามรดกโลกในประเทศไทยให้คงอยู่ต่อไป