ควานช้างบุรีรัมย์ โวยขาดรายได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ควานช้างใน ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีช้างมากกว่า 60 เชือก ออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐ ได้เร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อนอย่างจริงจัง หลังจากได้มีการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด ในการจับกุมผลักดันช้าง และควานช้าง ที่นำช้างออกไปเดินเร่ร่อน ขายกล้วย อ้อย ที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทำให้ส่งผลกระทบกับผู้เลี้ยงช้างไม่มีรายได้ จากกรณีดังกล่าวเห็นว่าภาครัฐ ควรจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาที่ดีกว่า การบังคับใช้กฎหมาย และควรจะมีการผ่อนปรนในการจับกุม และหาทางออกร่วมกับผู้เลี้ยงช้างเป็นจะดีกว่า ด้านนายหมอ ทรัพย์มาก ผู้ใหญ่บ้านโพนเงิน หนึ่งในผู้เลี้ยงช้างบอกว่า ปัจจุบันมีช้างในหมู่บ้านประมาณ 20 เชือก ที่เหลือได้นำออกไปตามแหล่งท่องเที่ยว และเดินเร่ร่อนจึงขอให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหา อย่างจริงจัง โดยจัดพื้นที่ตั้งเป็นสวนช้าง หรือ ปางช้าง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม ซึ่งจะสร้างรายได้ ให้ทั้งเจ้าของ และช้างให้สามารถอยู่รอดได้ และปัญหาช้างเร่ร่อนก็จะหมดไป