รมช.สธ. ระบุ ขณะนี้ มีวัยรุ่นไทยกว่า 6 แสนคนดื่มเหล้า ออกอนุบัญญัติควบคุมโฆษณาเหล้า 4 ฉบับ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุ ขณะนี้ มีวัยรุ่นไทยกว่า 6 แสนคนดื่มเหล้า กระทรวงสาธารณสุข จึงออกอนุบัญญัติควบคุมโฆษณาเหล้า 4 ฉบับ คาดหวังสกัดนักดื่มหน้าใหม่ เดินสายแจงเจ้าหน้าที่ภาคใต้ดำเนินการเข้ม จับปรับทันที ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดใน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อชี้แจงกฎหมายลูกที่ออกมาใหม่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ การแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ การแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ การเปรียบเทียบอัตราค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมาย และการมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบอัตราค่าปรับ หากฝ่าฝืน สามารถลงโทษตามกฎหมายได้ทันที เพราะถือเป็นการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ไม่ตกเป็นเหยื่อการโฆษณา ผลสำรวจล่าสุดพบว่า กลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 6 แสนกว่าคนหรือประมาณร้อยละ 13 ของผู้ดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ทั้งหมด กระทรวงสาธารณสุขจึงเร่งรณรงค์ควบคุมอย่างจริงจัง ด้านนายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของภาคใต้ ศูนย์ร้องเรียนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หมายเลข 02-590-3342 ได้รับแจ้งจากประชาชน 12 ราย ประกอบด้วยจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามขาย ห้ามดื่ม ได้แก่ วัด สถานที่ราชการ 8 ราย โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางป้ายไฟ ป้ายไวนิล และโปรโมชั่น 4 ราย และออกตรวจเตือนสถานประกอบการ ร้านค้า 292 ราย อยู่ระหว่างดำเนินคดีจำนวน 28 ราย