สธ.สกลฯเตือนไข้เลือดออกระบาด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสกลนคร เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา จากการเฝ้าระวังในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - มิ.ย.2553 มีการรายงาน พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกถึง 477 ราย ซึ่งเรื่อง ดังกล่าว น.พ.ชรัตน์ วสุธาดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้กล่าวว่า ในช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย.เป็นช่วงฤดูการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนั้นในพื้นที่ที่มีการเกิดโรคควรเน้นการเฝ้าระวังโรค และการควบคุมโรคอย่างจริงจังและทันท่วงที

สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่เกิดโรคให้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเคร่งครัด ซึ่งการป้องกันที่ได้ผล ทำได้ด้วยการกำจัดวงจรชีวิตยุงลาย ซึ่งจะช่วยลดจำนวนพาหนะของโรคไข้เลือดออกตรวจสอบผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการระบาด ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ต้องใช้มาตรการเร่งด่วนในการควบคุมการระบาด

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!