นายกฯมอบโล่บุคคลหน่วยงานโครงการดีเด่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่น ของชาติประจำปี 2552 จำนวน 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาพัฒนาสังคมประเภทหน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น , สาขาพัฒนาเศรษฐกิจประเภทบุคคล ได้แก่ นางพรศิริ มโนหาญ ประธานสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และที่ปรึกษาคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล เป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณูปการ ต่อการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย , ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิ
ของไทย ประเภทบุคคล ได้แก่ นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ ปี 2543

โดย นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความชื่นชมทุกคนที่ได้รับรางวัล โดยเห็นว่า ทุกสังคมต้องการบุคคลและหน่วยงานที่เสียสละเพื่อส่วนรวม โดยเฉพาะ สังคมไทยในขณะนี้ ดังนั้น จึงต้องส่งเสริมและให้กำลังใจคนที่ทำความดี ทั้งนี้เชื่อมั่นว่า ทุกคนที่ได้รับรางวัล จะเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!