สพฐ.เจียดงบพันล.เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผย หลังประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ได้เตรียมข้อมูลในการเสนอกรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปี 2554 เพื่อชี้แจงต่อ
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา ในวันที่ 12 ก.ค.นี้ ซึ่ง สพฐ. มีกรอบวงเงินงบฯ 241,406 ล้านบาท แบ่งเป็น งบฯบุคลากร 173,144 ล้านบาท งบฯดำเนินงาน 15,651 ล้านบาท งบฯลงทุน 8,478 ล้านบาท งบฯเงินอุดหนุน 42,737 ล้านบาท และงบฯรายจ่ายอื่น 1,395 ล้านบาท ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า สพฐ.มีงบฯพัฒนาที่ไม่ใช่รายจ่ายประจำอยู่ที่ 20,749 ล้านบาท คิดเป็น 8.6% จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ สพฐ.จะนำงบฯ ส่วนนี้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยจะแบ่งงบฯ ประมาณ 1,000 ล้านบาท คิดเป็น 5% นำมาใช้เป็นงบฯ ที่จะตอบสนองนโยบายเร่งด่วน เพื่อให้การขับ เคลื่อนการปฏิรูปการศึกษามีความคล่องตัวมากขึ้น

เลขาธิการ สพฐ. กล่าวอีกว่า งบฯ 1,000 ล้านบาทที่ตั้งไว้จะไม่ดึงมาไว้เป็นงบฯกลาง หากมีการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ.จะได้ไม่ติดปัญหาว่าไม่มีงบฯ เพราะการจะพัฒนาการศึกษาต้องมีงบฯพร้อมอยู่เสมอ ดังนั้น เมื่อมีนโยบายอะไรที่เกิดขึ้นระหว่างปี สพฐ.ก็จะดำเนินการได้ในทันที มีการกระจายการจัดสรรงบฯไปยังเขตพื้นที่ให้มากขึ้น โดยสัดส่วนงบฯระหว่างส่วนกลาง และเขตพื้นที่การศึกษาจะอยู่ที่ 30:70 ซึ่งจะทำให้เขตพื้นที่ฯมีความอิสระ และตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของแต่ละเขตพื้นที่