แผ่นดินไหว4.5R.ในพม่าปชช.เชียงรายรู้สึก

แผ่นดินไหว4.5R.ในพม่าปชช.เชียงรายรู้สึก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเชียงราย รายงาน การเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย โดยสามารถรู้สึกได้ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศพม่า ห่างจากชายแดนด้านอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปทางทิศเหนือ แต่ไม่สามารถกำหนดจุดได้ โดยสามารถวัดความสั่นสะเทือนตามมาตราริกเตอร์ได้ 4.5 ริกเตอร์ และเกิดแผ่นไหว เมื่อเวลา 22.23 น. (6 ก.ค.)ซึ่งในขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการตรวจความเสียหายในพื้นที่ว่า มีหรือไม่ เนื่องจาก การเกิดแผ่นดินไหว สามารถรู้สึกได้ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง ตามอาคารสูง อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน รวมไปถึง อำเภอแม่จัน โดยเฉพาะ ตามสถานที่ ที่เป็นวัตถุโบราณต่าง ๆ นอกจากนี้ พื้นที่อำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสนแล้ว จะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด ก่อนหน้านี้ จังหวัดเชียงราย ก็เคยเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมา และมีความเสียหายเกิดขึ้น ตามพระธาตุและเจดีย์ต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน โดยต้องมีการเร่งตรวจสอบ แต่ในเบื้องต้น ขณะนี้จากการสำรวจตามอาคารสูงต่าง ๆ ในพื้นที่ ไม่พบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นแต่อย่างใด