องค์กรการเงินและทุนชุมชนระดมแนวทางร่วมขับเคลื่อนประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์กรการเงินและทุนชุมชน ระดมแนวทางร่วมขับเคลื่อนประเทศ นายสำเริง เสกขุนทด ผู้จัดการสำนักงานสนับสนุนองค์กรการเงินและทุนชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือพอช. เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (6 ก.ค.) พอช. และคณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน จัดสัมมนาในหัวข้อ ทุนชุมชนกับการขับเคลื่อนประเทศไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีผู้นำชุมชนและภาคีเข้าร่วมกว่า 500 คน ซึ่งนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมปาฐกถาพิเศษด้วย นายสำเริง กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจะมีต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้ (7 ก.ค.) โดยขบวนเศรษฐกิจและทุนชุมชน จะนำเสนอ แนวทางการจัดการทุนชุมชนฐานรากสู่การขับเคลื่อนประเทศไทย การบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สนับสนุนการจัดการทุนชุมชนฐานราก โดยนางสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเวทีเสวนาเรื่อง ทุนชุมชนกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น