คณิต ส่ง10รายชื่อคอป. ถึงครม.แล้ว

คณิต ส่ง10รายชื่อคอป. ถึงครม.แล้ว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ และค้นหาความจริงกรณีเหตุการณ์ชุมนุมฯ หรือ คอป. เปิดเผยสำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น ถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมทำหน้าที่ดังกล่าวว่า ตนเองได้ส่งรายชื่อคณะกรรมการทั้งหมดไปแล้ว เพื่อรอนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ แต่ไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียดว่ามีใครบ้างที่ตนเสนอชื่อเข้าไป ส่วนรายชื่อดังกล่าวจะมีปัญหาติดขัดอะไรหรือไม่นั้นขอให้เป็นเรื่องของพรุ่งนี้จะดีกว่า ตนเองไม่อยากพูดอะไรล่วงหน้าไปก่อน ซึ่งช่วงนี้ก็ถือว่าภาระหน้าที่ในการตั้งคณะกรรมการก็เป็นอันเสร็จสิ้นไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับแผนปรองดอง ตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้นั้น ยังมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอีกเช่น คณะกรรมการปฎิรูปประเทศที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ที่มี นพ.ประเวศ วะสี เป็นประธาน ซึ่งประธานคณะกรรมการทั้งสองชุดดังกล่าวเตรียมลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมทั้งหมดในวันศุกร์ที่ 9 ก.ค.นี้ เช่นเดียวกัน